Vil du bidra med A-besvarelser? 🤓❤️

Send besvarelsen til morten.engervik@student.jus.uio.no

Du må dokumentere at besvarelsen har oppnådd karakteren A; ta et screenshot av Studentweb som viser karakteren og kandidatnummeret på besvarelsen.