A-besvarelser

Les besvarelsene kritisk*. Still deg selv spørsmålet: “hvorfor skriver hun dette?” og “er dette riktig?”. Du kan trygt legge til grunn at samtlige besvarelser her inneholder materielle feil og svake argumenter.

Send A-besvarelser til:

morten.engervik@student.jus.uio.no

Du må dokumentere at besvarelsen har oppnådd karakteren A; ta et screenshot av Studentweb som viser karakteren og kandidatnummeret på besvarelsen.

Besvarelsene skal aldri brukes til kommersielle formål.

*metakritisk: vær kritisk til hvor jeg sier du skal lese besvarelsene kritisk.

JFEXFAC04

Exfac, rettsvitenskapelig variant.

JUS5230

International Commercial Law

JUS5280

Internasjonal privatrett

JUS5412

Energy Law

JUS5506

Politi- og påtalerett

JUS5511

Arbeidsrett – den individuelle del (masternivå)

JUS5550

Helserett – masternivå.

JUS5590

Diskriminering- og likestillingsrett