A-besvarelser

Vil du bidra til et bedre juristfellesskap?

Dersom du vil bidra til fellesskapet, så sender du inn dine A-besvarelser til: morten.engervik@student.jus.uio.no

Du må dokumentere at besvarelsen har oppnådd karakteren A. Du velger selv om besvarelsen skal publiseres anonymt eller med ditt navn.

Besvarelsene skal aldri brukes til kommersielle formål.

JUS5280

Internasjonal privatrett

JUS5506

Politi- og påtalerett

JUS5511

Arbeidsrett – den individuelle del (masternivå)

JUS5590

Diskriminering- og likestillingsrett