Om

JusBoost er laget av Morten Engervik, stud. jur @ UiO.

Formålet med JusBoost er å gjøre læringsressurser tilgjengelig for studenter.

Hvis du vil bidra, så er det bare å ta kontakt på morten.engervik@student.jus.uio.no

Hvorfor gjør jeg det? Husk alltid å spørre hvorfor. Fordi jeg mener man skal gi mer enn man tar.