Trenger du en jusstudent?

På denne siden finner du jusstudenter som vil jobbe ved siden av jusstudiene. Måten det fungerer på er at du tar kontakt med jusstudenten direkte. Dere blir sammen enige om tilknytningsformen; ansettelse eller innleie*.

Standardvilkår for bruk av denne tjenesten:

  • Denne tjenesten er at JusBoost.no (“JusBoost”) formidler kontaktinformasjonen til foretak (“foretaket”) som ønsker å komme i kontakt med jusstudenter (“jusstudenten”) som vil jobbe ved siden av studiene.
  • Jusstudenten tilbyr en tidsforpliktelse/innsatsforpliktelse til foretaket. Presisering: Jusstudenten tilbyr ikke en resultatforpliktelse.
  • JusBoost er ikke avtalepart mellom jusstudenten og foretaket.
  • Foretaket kan ikke gjøre gjeldende mangelsinnsigelser overfor JusBoost.

Til informasjon:

JusBoost.no tar/får ikke betalt fra noen for denne tjenesten. Formålet med tjenesten er å koble studenter som har lyst til å jobbe litt ved siden av studiene med foretak som behøver sporadisk hjelp til utførelse av arbeidsoppgaver.

*Ettersom denne tjenesten er laget av en jusstudent klarer jeg ikke å unngå å minne om hovedregelen om fast ansettelse i aml. § 14-9 (1)

Kandidater

Morten Engervik

  • Alder: 34
  • Studerer ved: UiO
  • Går på: Tredjeåret.
  • Hvorfor akkurat deg? Jeg er ny innenfor jusen, men har 5 års praktisk erfaring som prosjektleder for bygge- og anleggsprosjekter. I tillegg har jeg masterutdannelse i økonomi fra før.
  • Kontaktinformasjon: Morten.Engervik@Student.Jus.UiO.no

Ditt navn her?