Brøt Jonas Gahr Støre sin opplysningsplikt overfor Stortinget i 2011?

Ansvarsfraskrivelse Jeg er student på andreåret. Jeg skal i denne artikkelen forsøke å anvende jusen på et ekte faktum, ikke Peder Ås og Marte Kirkerud. Brevene som danner faktumet i denne saken, kom jeg over i forbindelse med research til prosedyrekonkurransen i JUS2111 høsten 2020. Bakgrunn Jeg gjør først kort rede for sakens bakgrunn. 15.… Continue reading Brøt Jonas Gahr Støre sin opplysningsplikt overfor Stortinget i 2011?