Studentkommentarutgave

Her finner du en utgave av loven som er laget for studentbruk. Hva vil det si? At du finner studierelevante opplysninger om bestemmelser og krysshenvisninger til andre bestemmelser og rettspraksis. Du behøver tilgang til Lovdata Pro. Hvorfor? Fordi min juristmagefølelse sier at det er noe som er uavklart med tanke på opphavsretten til innholdet som stammer fra Lovdata.

Forvaltningsrett

EØS

Miljørett

Ekteskap- og arverett

Fast eiendoms rettsforhold