Flashcards

Hvis du laster ned Quizlet-appen så har du tilgang til flashcardene på telefonenen 📲😀

Selskapsrett – 92 spørsmål og svar

Statsrett – 138 spørsmål og svar

Folkerett – 247 spørsmål og svar

Menneskerett – 43 spørsmål og svar

* * *

Innholdet er ikke kvalitetssikret. Du bruker det derfor på eget ansvar. Dersom du vil bidra eller oppdager feil, så kan du kontakte meg på morten.engervik@student.jus.uio.no eller på facebook.com/engervik

Kildehenvisninger

Folkerett

  • Helmersen Torp, Sondre. Folkerett i et nøtteskall. 2. utgave, Oslo: Gyldendal, 2018
  • Ruud, Morten og Geir Ulfstein. Innføring i folkerett. 4. utgave, Oslo: Universitetsforlaget, 2011.

Menneskerett

  • Andenæs, Mads og Eirik Bjørge. Menneskerettene og oss. Oslo: Universitetsforlaget, 2011.

Statsrett

  • Høgberg Moltumyr, Benedikte. Statsrett kort forklart. Oslo: Universitetsforlaget, 2013
  • Smith, Eivind. Konstitusjonelt demokrati. 3. utgave, Bergen: Fagbokforlaget, 2015.