Kollektiv arbeidsrett

På denne siden finner du gratis ressurser for å lære faget kollektiv arbeidsrett. Det anbefales å starte med artikkelen Kollektiv arbeidsrett på 9 minutter. Artikkelen gir en forenklet innføring i kollektiv arbeidsrett sett fra et fugleperspektiv.

Du finner over 150 rettskilder i den kollektive arbeidsretten samlet i ett utvalg på Lovdata ved å trykke på knappen under her:

Flashcards

Her finner du flashcards du kan bruke til å drille detaljkunnskap om temaer innenfor den kollektive arbeidsretten. Flashcardene vises i appen “Quizlet”, som er gratis å bruke, og fungerer både på mobilen og desktop. Alternativt kan du lese alle spørsmålene og svarene i ett dokument ved å trykke her.

[ embed ]

Oppgaver

Det er tidseffektivt å lære seg fag ved å løse oppgaver. Du lærer både det materielle innholdet og hvordan rettslige problemstillinger kan identifiseres. I artikkelen under finner du case-oppgaver med forslag til disposisjoner.

Artikler

Kollektiv arbeidsrett på 9 minutter

Innledning Arbeidsretten består av en «individuell» del og en «kollektiv» del. Dette skillet er bare for å gjøre læringen enklere. I det virkelige livet, så må du ta hensyn til begge delene for å fastlegge rettigheter og plikter. Den individuelle delen handler om rettsforholdet mellom deg som arbeidstaker og arbeidsgiver (sjefen din). For å regulere…