Kollektiv arbeidsrett på 9 minutter

Innledning

Arbeidsretten består av en «individuell» del og en «kollektiv» del. Dette skillet er bare for å gjøre læringen enklere. I det virkelige livet må du ta hensyn til både den kollektive og individuelle delen for å fastlegge rettighetene og pliktene.

Den individuelle delen handler om rettsforholdet mellom deg som arbeidstaker og arbeidsgiver (sjefen din). For å regulere rettsforholdet mellom dere to så inngår dere en arbeidsavtale: