Eksamenstillatte innarbeidelser

Tanken med denne tjenesten er at du kan gå inn her plukke ut de henvisningene du selv liker over til din egen lovsamling i Lovdata Pro.

Nå er det kun forvaltningsloven her, men planen er å utvide med flere lover etter hvert.

§ 1. (lovens generelle virkeområde).
Loven gjelder [contra § 4] […].

e) part, [ sml. § 28 første ledd ]

En offentlig tjenestemann​ [ se § 10 ]

§ 17. (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt). [ SML. FVL. § 37 ]

§ 37. (utredningsplikt, [ sml. fvl. §§ 16 og 17 ] forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte).

§ 38. (formkrav [ sml. fvl. §§ 25 og 27 ] og kunngjøring).