De siste rettsløse: Diplomatbarna.

Denne artikkelen var på trykk i tidsskriftet Stud. Jur i mars 2021. Den tar opp en svært interessant problemstilling – om diplomatbarn i Norge er rettsløse slik det hevdes av Jonas Gahr Støre. Innslaget fra NRK ligger her: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201101/NNFA02011511/avspiller#t=15m24s De fullstendige brevene som det henvises til i artikkelen ligger her: Spørsmålet fra Høybråten på Stortinget: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/brev/brev_krf_diplomatbarn170111.pdf… Continue reading De siste rettsløse: Diplomatbarna.

Published
Categorized as Stortinget

Brøt Jonas Gahr Støre sin opplysningsplikt overfor Stortinget i 2011?

Ansvarsfraskrivelse Jeg er student på andreåret. Jeg skal i denne artikkelen forsøke å anvende jusen på et ekte faktum, ikke Peder Ås og Marte Kirkerud. Brevene som danner faktumet i denne saken, kom jeg over i forbindelse med research til prosedyrekonkurransen i JUS2111 høsten 2020. Bakgrunn Jeg gjør først kort rede for sakens bakgrunn. 15.… Continue reading Brøt Jonas Gahr Støre sin opplysningsplikt overfor Stortinget i 2011?