Hvor var du da den konstitusjonelle sedvanen festet seg?

Jeg lurer på om vi står midt oppi en historisk begivenhet. Jeg lurer på om vi nettopp har vært vitne til at en konstitusjonell sedvane har festet seg. Bakgrunn Når regjeringen vil inngå en traktat som er av «særlig stor viktighet», må Stortinget gi sitt samtykke etter simpelt flertall, jf. Grl. § 26 annet ledd.… Continue reading Hvor var du da den konstitusjonelle sedvanen festet seg?