Bruk av “fremmedrom” i barnevernstjenesten

Denne artikkelen var på trykk i Stud.jur i november 2021. Artikkelen tar opp en interessant problemstilling; har barnevernstjenesten klar nok lovhjemmel til å bruke “fremmedrom”? Du kan trykke her for å lese den i høyoppløselig format.