Bøker

Praktikum i dynamisk tingsrett

Praktikum i kontraktsrett (obligasjonsrett)

Kommer i løpet av våren 2022.