Hva betyr det at «sensuren faller»?

Hei, jeg heter Morten og jeg elsker jus! Vent. Ikke sånn drikkejuice, men rettsdogmatikk. Som studenter skal vi forsøke å forklare den «naturlige språklige forståelsen» i lovtekster. Det er fort gjort å repetere det som er skrevet i læreboka. Men hvis du anstrenger deg og setter dine egne ord på meningsinnholdet i en lovtekst vil… Continue reading Hva betyr det at «sensuren faller»?

Published

Bruk av “fremmedrom” i barnevernstjenesten

Denne artikkelen var på trykk i Stud.jur i november 2021. Artikkelen tar opp en interessant problemstilling; har barnevernstjenesten klar nok lovhjemmel til å bruke “fremmedrom”? Du kan trykke her for å lese den i høyoppløselig format.

De siste rettsløse: Diplomatbarna.

Denne artikkelen var på trykk i tidsskriftet Stud. Jur i mars 2021. Den tar opp en svært interessant problemstilling – om diplomatbarn i Norge er rettsløse slik det hevdes av Jonas Gahr Støre. Innslaget fra NRK ligger her: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201101/NNFA02011511/avspiller#t=15m24s De fullstendige brevene som det henvises til i artikkelen ligger her: Spørsmålet fra Høybråten på Stortinget: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/brev/brev_krf_diplomatbarn170111.pdf… Continue reading De siste rettsløse: Diplomatbarna.

Published
Categorized as Stortinget

Utgangspunkt til besvær

Jeg har det siste året på jusstudiet blitt ganske opphengt i ordet «utgangspunktet». I enhver drøftelse jeg skriver forsøker jeg å finne utgangspunktet. Hvorfor gjør jeg det? For det første gjør Høyesterett det, og da må jo jeg også gjøre det. Men for det andre så gir unntakene mye mer mening når hovedregelen er fastlagt.… Continue reading Utgangspunkt til besvær

Published
Categorized as Eksamen

Brøt Jonas Gahr Støre sin opplysningsplikt overfor Stortinget i 2011?

Ansvarsfraskrivelse Jeg er student på andreåret. Jeg skal i denne artikkelen forsøke å anvende jusen på et ekte faktum, ikke Peder Ås og Marte Kirkerud. Brevene som danner faktumet i denne saken, kom jeg over i forbindelse med research til prosedyrekonkurransen i JUS2111 høsten 2020. Bakgrunn Jeg gjør først kort rede for sakens bakgrunn. 15.… Continue reading Brøt Jonas Gahr Støre sin opplysningsplikt overfor Stortinget i 2011?

«Sensuren viser imidlertid at få kandidater i det hele tatt har sett den prinsipielle problemstillingen»

Jeg sitter her på lesesalen og forbereder meg til eksamen. Som mange andre studenter har jeg brukt mye tid og krefter på studiet dette semesteret. Jeg synes jus er utrolig gøy, men jeg synes ikke det er like gøy når jeg ikke får vist frem hva jeg faktisk kan på eksamen. Som mange andre studenter… Continue reading «Sensuren viser imidlertid at få kandidater i det hele tatt har sett den prinsipielle problemstillingen»

Hvor var du da den konstitusjonelle sedvanen festet seg?

Jeg lurer på om vi står midt oppi en historisk begivenhet. Jeg lurer på om vi nettopp har vært vitne til at en konstitusjonell sedvane har festet seg. Bakgrunn Når regjeringen vil inngå en traktat som er av «særlig stor viktighet», må Stortinget gi sitt samtykke etter simpelt flertall, jf. Grl. § 26 annet ledd.… Continue reading Hvor var du da den konstitusjonelle sedvanen festet seg?