Kommentar til professor Hallvard Haukeland Fredriksens artikkel om skrivestilen til studenter. Skrevet av en jusstudent på UiO.

Dette er en kommentar til artikkelen: https://rett24.no/articles/advarer-mot-a-la-hoyesteretts-skrivestil-forplante-seg-til-det-praktiske-rettslivet

Jeg skal forklare hvorfor studenter skriver slik de gjør. Karakteren på jusstudiet betyr mye. For å få gode karakterer må du prestere godt på eksamen. For å prestere godt på eksamen må du skrive på en måte som sensoren «liker». For å finne ut hvordan du skal skrive slik som sensoren liker, så må du spørre en som professor/amanuensis på skolen. Her oppstår første problem. Vi får ulike svar og råd fra lærerne våre. Enda mer forvirret blir jeg når jeg får tilbakemeldinger på kurs- og fakultetsoppgaver. Variasjonene i hvordan man «bør» skrive er store. Og når du får tilbakemelding på eksamen av sensor på høstsemesteret, som er sier noe helt annet enn sensoren på vårsemesteret, er det rett før hodet sprenger. Fra første semester læres vi opp til betydningen av Høyesteretts avgjørelser. Så det er ikke rart vi skriver som Høyesterett.

Jeg liker å skrive kort. Mye punktum. Noen sensorer liker det. Andre synes jeg er bastant. Vi får beskjed om å drøfte og begrunne våre standpunkt. Måten jeg gjør det på er å skrive ordet «Hvorfor?» i teksten. Deretter presenterer jeg begrunnelsen min. Ikke alle liker det. Det er for direkte, sier de. Du burde heller skrive: «Det kan derfor reise spørsmål om…» eller «Etter min vurdering trekker dette i retning av at…». Noen sensorer liker at jeg setter oppgaven inn i en «større sammenheng» før jeg går på subsumsjonen. Andre liker det ikke.

Jeg skriver masteroppgave dette semesteret. Jeg vil skrive med min stil. Men jeg er livredd for å gjøre det. Hvorfor? Fordi, karakteren betyr så mye. Så da hengir jeg meg til det sedvanlige og trygge – en skrivestil som under omstendighetene appellerer til sensorkorpset – med akkurat passe mengde generelle rettssetninger – og naturligvis selvstendige drøftelser.

***************************************************************

Jeg bruker ord som «vi» og «det», som kan antyde at jeg generaliserer på vegne av en populasjon. Det gjør jeg ikke. Det er bare en skrivestil. Retorikk. Innholdet i dette innlegget er basert på mine personlige erfaringer.

Morten Engervik

Published by