Hva betyr det at «sensuren faller»?

Hei, jeg heter Morten og jeg elsker jus! Vent. Ikke sånn drikkejuice, men rettsdogmatikk. Som studenter skal vi forsøke å forklare den «naturlige språklige forståelsen» i lovtekster. Det er fort gjort å repetere det som er skrevet i læreboka. Men hvis du anstrenger deg og setter dine egne ord på meningsinnholdet i en lovtekst vil du kunne høste frukter av det arbeidet. Altså. Ikke sånn frukt som brukes til eplejuice.

Jeg er snart ferdig med jusen. Eller. Det avhenger av den naturlige språklige forståelsen av «ferdig». På den ene siden kan man være «ferdig» med noe som konsekvens av et raseriutbrudd. På den andre siden kan man være «ferdig» med noe som konsekvens av å ha fullført noe. Jeg er ikke sint, jeg er faktisk glad. Raseriutbruddene jeg har er knyttet til andre sider av livet. Jeg har for så vidt snart fullført master i rettsvitenskap, men jeg opplever likevel ikke å være «ferdig med jusen». Altså. Den billige drittjuicen fra First Price; DEN ER JEG FERDIG MED!!!! Det rettsvitenskapelige studiet er jeg formelt «ferdig» med i den forstand at jeg snart har gjennomført 300 studiepoeng.

Til tross for å være ferdig, står jeg tilbake med ett ubesvart spørsmål: Hva betyr det at «sensuren faller»? Ordlyden i seg selv gir ikke særlig veiledning. Sensuren faller jo ikke mot bakken. For noen kan det trolig oppleves som at verden faller sammen når sensuren blir tilgjengelig, men gode grunner taler for at dette neppe er meningsinnholdet. Sikre kilder vil ha det til at uttrykket kan spores tilbake til Edens Hage da slangen lurte Eva til å friste Adam til å spise det forbudet eple. Adam falt til bakken da Gud dømte han til å krype. Men til tross for at den leksikalske sammensetningen av ordene «sensur» og «faller» i dagens språkbruk ikke gir særlig god mening isolert sett, så forstår vi som rettsanvendere likevel hva som er meningsinnholdet. Eller gjør vi egentlig det? For spørsmålet er jo om det er kunngjøringstidspunktet eller vedtakstidspunktet som skal legges til grunn i subsumsjonen av når sensuren faller.

Jeg er snart ferdig med denne artikkelen. Jeg håper noen andre studenter kan fortsette der jeg «slapp».

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s