De siste rettsløse: Diplomatbarna.

Denne artikkelen var på trykk i tidsskriftet Stud. Jur i mars 2021. Den tar opp en svært interessant problemstilling – om diplomatbarn i Norge er rettsløse slik det hevdes av Jonas Gahr Støre.

Trykk på bildet for å lese artikkelen i høyere oppløsning.