«Sensuren viser imidlertid at få kandidater i det hele tatt har sett den prinsipielle problemstillingen»

Photo by Nathan Cowley on Pexels.com

Jeg sitter her på lesesalen og forbereder meg til eksamen. Som mange andre studenter har jeg brukt mye tid og krefter på studiet dette semesteret. Jeg synes jus er utrolig gøy, men jeg synes ikke det er like gøy når jeg ikke får vist frem hva jeg faktisk kan på eksamen. Som mange andre studenter leser jeg tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger. Og inni mellom kommer jeg over oppgaver som er veldig vanskelige. I utgangspunktet er det ingenting i veien med vanskelige oppgaver. Men jeg lurer på hvilke hensyn som gjør seg gjeldende når det gis eksamensoppgaver som forutsetter kunnskap utenfor pensum[1]. Og oppgaver som er så vanskelige at få kandidater i det hele tatt skjønner den[2]. Eller problemstillinger som kun er beskrevet i et petitavsnitt[3]. For det skjønner ikke artikkelforfatteren.

Så hvis noen av de høye kvinner/herrer leser dette, så er mitt juleønske at eksamen blir laget på en slik måte at vi kan få vist frem all den flotte kunnskapen vi har stappa inn i hodet vårt det siste semesteret. Husk at vi er studenter og dere er professorer.

Morten Engervik

Stud. jur @ 2.1


[1] Sensorveiledning i JUS2111, H12. «Som det vil ha fremgått reiser denne delen av oppgaven spørsmål som riktignok er aktuelle og praktiske, men som ikke er beskrevet i pensum»

[2] Sensorveiledning i JUS2111, V17. «Sensuren viser imidlertid at få kandidater i det hele tatt har sett den prinsipielle problemstillingen».

[3] Sensorveiledning i JUS2111, V17: «Problemstillingen er berørt i et petitavsnitt* i Smith (2015) s. 260.» Sensorveiledning i JUS2111, H18: «I et petitavsnitt* på side 222 tar [Smith] opp spørsmålet om [anmodningsvedtak] også kan ses som rettslig bindende».

*Jeg henviser til litteraturlisten i Leganto. «Petitavsnitt […] går utover kunnskapskravene» i dette semesteret. Jeg vet ikke om petitavsnitt var en del av kunnskapskravene i 2017.

Eksemplene i denne artikkelen representerer ikke en uttømmende liste.


Posted

in

by

Tags: